Sofia – zabytki i atrakcje. Co warto zobaczyć?

Marcin vloguje z Sofii i szybko wymienia jej największe atrakcje